ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο χρόνος ενοικίασης των μηχανημάτων ορίζεται ανά ημέρα και η χρέωση γίνεται βάσει των ημερών ενοικίασης.
Τρόπος υπολογισμού για ενοικίαση πέραν της μίας ημέρας (Ημερήσια τιμή Χ συντελεστή = τιμή ενοικίασης)

1 Ημέρα Χ 1
2 Ημέρες Χ 1.5
3 Ημέρες Χ 2
4 Ημέρες Χ 2.5
5 Ημέρες Χ 3
6 Ημέρες Χ 3.5
7 Ημέρες Χ 4
Για κάθε επιπλέον εβδομάδα προστίθεται + 1

Οι τιμές που αναγράφονται δεν συμπεριλαμβάνουν οποιονδήποτε φόρο ή τέλος, καθώς και την αξία του Φ.Π.Α. 24%.
Γιά παραγγελίες άνω των € 50,00 δωρεάν μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση.
Ο εξοπλισμός είναι περιουσιακό στοιχείο της FeedBack Entertainment και ο πελάτης υποχρεούται να τον διατηρεί σε καλή κατάσταση και λειτουργία.
Το ποσό του ενοικίου δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση μέρος της αξίας αγοράς των ενοικιαζομένων μηχανημάτων.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε βλάβες τις οποίες και υποχρεούται να καλύψει βάση τιμολογίου επισκευής.

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακύρωση της παραγγελίας και επιστροφή προκαταβολής μόνο με σχετική ειδοποίηση 10 ημέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού 09:00 - 19:00
Παραλαβή και απεγκατάσταση του εξοπλισμού 09:00 - 14:00.

ΣΗΜ.: Παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής εκτός ωραρίου κατόπιν συνεννοήσης.